เดลต้า 100

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง
น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน1%EC ยี่ห้อ"เดลต้า 100"(Delta 100)  
สารเดลต้าเมทริน( Deltamethrin )ความเข้มข้น 1% W/V 

ข้อมูลทั่วไป 
- บรรจุภาชนะขวดโคเอท(ขวดพลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง 
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 1% w/w 
- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.645/2551 
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
- การใช้งานสำหรับยุง 
1. เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV) ใช้เดลต้า100 ลิตรผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 14 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 15 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร 
2. เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้เดลต้า 100 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 79 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 80 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร 

- มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 5,841 mg/kg ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงอัตราการตายเท่ากับ 100%(พ่นกับเครื่องพ่น ULV)


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ