เดลต้าฟอร์ซ

ยี่ห้อ เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี (Deltaforce 1 EC)
เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี มี แบบบรรจุ ขวดโคเอท (ขวดพลาสติก) และแบบบรรจุขวดอลูมิเนียม
สารเดลต้าเมทริน( Deltamethrin )ความเข้มข้น 1% w/w
ข้อมูลทั่วไป
- บรรจุภาชนะมี 2 แบบ  1.ขวดอลูมิเนียม และ  2.ขวดพลาสติก Coex ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร)
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 1% w/w
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
- การใช้งานสำหรับยุง
1. เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV)
ใช้เดลต้าฟอร์ซ 1 ลิตรผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 99 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร
2. เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)
ใช้เดลต้าฟอร์ซ 1 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 99 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร
- มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก >2,000 mg/kg
- ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงอัตราการตายเท่ากับ 100%(พ่นกับเครื่องพ่น ULV) 

- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.99/2549 


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ