น้ำยาเอบากัส

น้ำยาพ่นหมอกควัน
เดลต้าเมทริน 2.5%EC ยี่ห้อ"เอ-บากัส"(A-BAGUS 2.5%)
กลุ่มสาร เดลต้าเมทริน(Deltamethrin ) ความเข้มข้น 2.5% w/w
ข้อมูลทั่วไป 
- บรรจุภาชนะขวดอลูมิเนียม ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) 
- เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง 
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 2.5% w/w 
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)ว่าไม่มีฤทธิ์ตกค้างในเนื้อ นม และไข่ จึงมั่นใจว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

การใช้งานสำหรับยุง 
1.เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV) ใช้ เอ-บากัส 2.5%  1 ลิตรผสมน้ำ 160 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร 
2.เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้ เอ-บากัส 2.5% 1 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 160 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร 

- มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 2,000 mg/kg 


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ