น้ำยาแม็กไซด์ 2.5

เดลต้าเมทริน 2.5%EC ยี่ห้อ"แม็กซายด์ 2.5"(Maxide 2.5)
กลุ่มสาร เดลต้าเมทริน(Deltamethrin ) ความเข้มข้น 2.5% w/w


ข้อมูลทั่วไป 
- บรรจุภาชนะขวดอลูมิเนียม ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) 
- เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง 
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 2.5% w/w 
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)ว่าเป็นสารเคมีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อยุง ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วแม้ในปริมาณน้อย ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม 

การใช้งานสำหรับยุง 
1.เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV) ใช้ แม็กซายน์ 2.5 จำนวน  100 ซีซีผสมน้ำมันโซล่า 2.5 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 10 ซีซี ต่อ 100 ตารางเมตร 
2.เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้แม็กซายน์ 2.5 จำนวน  100 ซีซีผสมน้ำมันโซล่า 25 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 100 ซีซี ต่อ 100 ตารางเมตร 
เลขทะเบียน อย.วอส. 487/2553


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ