น้ำยาเอส ไบโอต้า

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน 0.5%+สารเสริมฤทธิ์ ยี่ห้อ"เอส-ไบโอต้า"(Deltamethrin0.5+) 

ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน อาคารสถานที่ เอส-ไบโอต้า (S-BIOTA) 

เอส-ไบโอต้า เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับควบคุมกำจัดแมลงนำโรคด้านสาธารณสุข ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ 
มีสารออกฤทธิ์ 3 ตัวคือ Deltamethrin 0.5 % w/v,S-bioallethrin,Piperontl butoxide เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความภัยสูง 
สามารถกำจัดแมลงไดทุกสถานที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ  

ข้อดีของ เอส-ไบโอต้า 
-มีความเป็นพิษต่ำ ความปลอดภัยสูงต่อคน และสัตว์เลี้ยง และพืช 
-มีประสิทธิภาพในการกำจัดสูงกว่าสารชนิดอื่น 
-เป็นสารเคมีทีมีการออกฤทธิ์กว้าง สามารถควบคุมแมลงได้หลายชนิด 
-ย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาติ และไม่สะสมในพืช และสัตว์ 
-สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องหมอกควันและเครื่องพ่น ULV 
ส่วนประกอบออกฤทธิ์ : Deltamethrin 0.5% W/V Piperonyl butoxide 10% W/V S-bioallethrin 0.75% W/V 
สูตร : ของเหลวเข้มข้น 
แมลงเป้าหมาย : ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ ริ้นและแมลงบินทุกชนิด  

วิธีการใช้และสัตว์ส่วนเจือจาง 
-สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogger) ใช้ เอส-ไบโอต้า 1 ลิตร ผสมน้ำมันก๊าชหรือดีเซล 80 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 160 มิลลิเมตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร 
-สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ใช้ เอส-ไบโอต้า 1 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 14 มิลลิเมตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่เป็นพิษ ปริมาที่เป็นพิษเมื่อรับสารทางปาก LD50 (rat)=14,362.863 mg/kg ปริมาณที่เป็นพิษเมื่อได้รับสารทางผิวหนัง LD50 (ret)=17,682.215 mg/kg 
หมายเลขทะเบียน วอส.168/2551
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ