น้ำยาคีนเนอร์ 10

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไซเพอร์เมทริน 10%EC ยี่ห้อ “คีนเนอร์10”
สารไซเพอร์เมทริน( Cypermethrin )ความเข้มข้น 10% w/v 
 
ข้อมูลทั่วไป 
- บรรจุภาชนะขวดอลูมิเนียม ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง 
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Cypermethrin 10% w/v 
- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.331/2553
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)ว่าเป็นสารเคมีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อยุง ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว 
- การใช้งานสำหรับยุง 
1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับการป้องกันและกำจัดแมลง
ผสม คีนเนอร์10 จำนวน 1ลิตร ผสมน้ำให้ได้25 ลิตร นำส่วนผสมที่ได้ มาฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี ต่อพื้นที่1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งพักเกาะของแมลงบินทั้งภายในและภายนอกอาคาร
2. เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV) ใช้คีนเนอร์ 10 จำนวน 1 ลิตรผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 32 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 1  ลิตร ต่อ 10,000 ตารางเมตร 
2. เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) นำคีนเนอร์ 10 จำนวน 1 ลิตรผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 39 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 10 ลิตร ต่อ 10,000 ตารางเมตร


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ