น้ำยาวินเนอร์ 100

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไซเพอร์เมทริน 10%EC ยี่ห้อ"วินเนอร์100"(WINNER 100) 
สารไซเพอร์เมทริน( Cypermethrin )ความเข้มข้น 10% w/v 
 
ข้อมูลทั่วไป 
- บรรจุภาชนะขวดโคเอท(พลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง 
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Cypermethrin 10% w/v 
- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.551/2554
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
- การใช้งานสำหรับยุง 
1. เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV) ใช้วินเนอร์ 100 1 ลิตรผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 35 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 25 มิลลิลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร 
2. เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) วินเนอร์ 100 1 ลิตรผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 79 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 50 มิลลิลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร - มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก = 2,000 mg/kg 
ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงอัตราการตายเท่ากับ 100%(พ่นกับเครื่องพ่น ULV) 


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ