น้ำยาวินเนอร์ 250

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไซเพอร์เมทริน 25%EC ยี่ห้อ "วินเนอร์ 250" (WINNER 250) 

สารไซเพอร์เมทริน( Cypermethrin )ความเข้มข้น 25% w/v 

ข้อมูลทั่วไป 
- บรรจุภาชนะขวดโคเอท(พลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง 
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Cypermethrin 10% w/v 
- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.1332/2554
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
- การใช้งานสำหรับยุง 
1. เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV) ใช้วินเนอร์ 250 1 ลิตรผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 70 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 25 มิลลิลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร  
2. เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) วินเนอร์ 250 1 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 160 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 50 มิลลิลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร 
- มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก = 800 mg/kg 


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ