Speedfog BW25

เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยี่ห้อ"สปีดฟ๊อกซ์ " รุ่น บีดับบลิว 25 (Speedfog BW25)  เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดแมลง มาตรฐานเยอรมันนี
เป็นเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงบินซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆมา 
สู่คน เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรงงานอุสาหกรรมอาหาร บ้านเรือน โรงแรม ราชการหน่วยงานต่างเป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถพ่นกำจัดแมลงศัตรูทางการเกษตร กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในโรงเรือน สวนผักผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และสถานที่ต่างๆ 
คุณสมบัติเด่น
- ระบบเครื่องยนต์ Jet ทรงประสิทธิภาพ กำลังแรง ประหยัดพลังงาน
- ระบบ Auto Start เพื่อการสตาร์ท เครื่องยนต์ที่ง่าย
- หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นควันที่ละเอียด
- หัวฉีดมี 2 แบบ สำหรับพ่นหมอกควันและพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV)
- มีตะแกรงกันความร้อนตามมาตรฐานความปลอดภัย80% ของท่อพ่น
- ท่อพ่นละอองฝอยมีขนาดใหญ่ ทำให้มีประสิทธิภาพการพ่นละอองสูงกว่าเครื่องพ่นรุ่นเดียวกันในท้องตลาด10-20%
เครื่องพ่นหมอกควัน สปีดฟ๊อกซ์  รุ่น บีดับบลิว 25
- กำลังเครื่องยนต์ 19 กิโลวัตต์ หรือ25.8 แรงม้า 
- อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.8-2.0 ลิตร/ชั่วโมง
- อัตราการพ่นสารเคมี 5-60 ลิตร/ ชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ำยาเคมีความจุ 6.0 ลิตร
- ถังบรรจุน้ำมันเซื้อเพลิง 1.3 ลิตร
- เชื้อเพลิง  น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอลล์ 
- การจุดระเบิดใช้พลังงานถ่านไฟฉาย ขนาด 1.5 โวลต์จำนวน 2  ก้อน
- น้ำหนักเครื่องเปล่า 7.5 กก.
- ระยะพ่นหมอกควัน 15-30 เมตร 
- ระยะพ่นละอองฝอย 8-10 เมตร 
- ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง*ยาว*สูง) 29*136.5*33 ซม. 
- แรงดันในถังน้ำยา 0.3-0.4 บาร์ 
- ความดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ0.12-0.15 บาร์


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ