ราบิสซิน

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ยี่ห้อ ราบิสซิน Rabissin  
เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความจำเป็น 2 ประการของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า คือ

1. ความปลอดภัย 
- มีความปลอดภัยมากทั้งในแง่ของ Specific Safety และ Non- Specific Safety เนื่องจากไวรัสผ่านการเพาะเลี้ยงบนเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด Nil 2 Cells โดยปราศจากเซลล์ประสาท 
- ขั้นตอนการผลิตผ่านขบวนการกรองไวรัสที่มีรูของตัวกรองขนาดเท่ากับขนาดของไวรัส ก่อนที่จะทำให้เชื้อไวรัสตาย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยสามารถรับประกันได้ว่าเป็นวัคซีนที่มีการทำให้เชื้อไวรัสตายอย่างสมบูรณ์ 
- วัคซีนทุกชุดได้ผ่านการทดสอบในด้านความปลอดภัยโดยการฉีดในหนูทดลอง 

2. ให้ความคุ้มครองโรคได้สูง 
- วัคซีนทุกชุดได้ผ่านการทดสอบตามข้อบังคับขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมาตรฐานของ ราบิสซิน มีค่า NIH สูงกว่า 3.0 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดคือ 0.3 โดยองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับว่า Rabissin สามารถให้ความคุ้มครองโรคอยู่ในระดับสูงและได้นานถึง 3 ปี 


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ