กระบองไฟกระพริบ

 กระพริบ 2-3 จังหวะ
รายละเอียด :   เคมีคอลซัพพลาย เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้นำเข้ากระบองไฟกระพริบ
 
กระบองไฟกระพริบดังกล่าวมีทั้ง 2 ระบบ และ 3 ระบบ ให้แสงสว่างสูง
 
เหมาะสำหรับใช้อำนวยความสะดวกในการจราจร ใช้ได้ทั้งตำรวจ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ 2 ก้อน อายุการใช้งานยาวนาน


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ