ทรายเทมีการ์ด

ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ยี่ห้อ "เทมีการ์ด 1% เอสจี"  ( TEMEGUARD 1% SG ) 
มี 2  ชนิดคือ 1. บรรจุถัง น้ำหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม (บรรจุถังพลาสติก,ถังกระดาษ)
2. บรรจุซองมาตรฐานน้ำหนัก 50 กรัม 1 ถัง บรรจุ 500 ซอง (บรรจุถังกระดาษ)
 
ประโยชน์ ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายนาน 4 เดือน 
 
วิธีใช้ 
1. ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ในอัตราส่วน 1 กรัม (1/7 ช้อนชา) ต่อน้ำ 10 ลิตร 
2. ใส่ในขาตู้กันมด แจกัน ใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา วิธีเก็บรักษา เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง 
 
คำเตือน 
1. ห้ามรับประทาน 
2. ใช้เทมีการ์ด 1% เอสจี ตามอัตราส่วนที่กำหนดในวิธีใช้อย่างเคร่งคัด 
3. ห้ามโรยเทมีการ์ด 1% เอสจี นี้ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ในบ่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ 
4. ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงเลี้ยกำน้ำที่มี เทมีการ์ด 1% เอสบี 
5. ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังโดยตรง เพราะอาจทำให้ระคายเคือง 
6. หลังการใช้ทุกครั้ง ต้องล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่ 
7. ภาชนะบรรจุเทมีการ์ด 1% เอสจี เมื่อใช้หมดแล้วให้ทิ้งหรือทำลาย ห้ามนำไปเผา จะเกิดอันตราย 
8. ห้ามทิ้ง เทมีการ์ด 1% เอสจี หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณ 
 
การแก้พิษเบี้องต้น 
1.หากเทมีการ์ด 1% เอสจี ถูกผิวหนัง ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที 
2. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการระคายเคืองทุเลาลง หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 
3. หากกลืนกิน เทมีการ์ด 1% เอสจี ทำให้อาเจียน โดยดื่มน้ำ 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่านแอคติเวทเต็ทแล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ เทมีการ์ด 1% เอสจี


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ