ทรายลาร์เบท

สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ทรายอะเบทเคลือบสารทีมีฟอส1% ยี่ห้อ"ลาร์เบท" ชนิดไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม
มี 3  ชนิดคือ 1. บรรจุถัง น้ำหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม
2. บรรจุซองมาตรฐานน้ำหนัก 50 กรัม 1 ถัง บรรจุ 500 ซอง
3. บรรจุซองชา น้ำหนัก 20 กรัม 1 ถัง บรรจุ 1,250 ซอง
ทรายลาร์เบท 1 เอสจี ทั้ง 3 แบบ บรรจุในถังพลาสติกสีน้ำเงิน
ชื่อละอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ :  
Temephos 1% W/W SG ลาร์เบท เป้นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข (GMP) และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) แล้วว่าเป้นสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูง และใช้ในน้ำได้ สามารถอยู่ในน้ำได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำ 
ลาร์เบท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO  
 
วิธีใช้ : 
-ใส่ภาชนะบรรจุน้ำ อัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 2 แกลอน หรือ 2 ซ้อนชา ต่อน้ำ 140 ลิตร 
-ใส่ในหนองน้ำทั่วไป อัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร 
-ใส่ในท่อระบายน้ำ ท้องร่อง อัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้ยผิวน้ำ 100 ตารางเมตร 
-ใสในที่รองตู้กับข้าว แจกัน อัตราส่วน 3-5 กรัม หรือ 1/10 ซ้อนชา 
-เพื่อให้การกำจัดลูกน้ำยุงลายมีประสิทธิภาพ ใน 1 ปี ควรใช้ ลาร์เบท 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ก่อนฤดูฝน ครั้งที่ 2 หลังจากใช้ครั้งแรก 2 เดือน 
 
คำเตือน : 
-ไม่ควรใช่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในวิธีใช้ วิธีแก้พิษเบื้องต้น 
-หากถูกผิวหนังต้องล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที 
-หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการทุเลาลง หากไม่ทุเลา ให้นำส่งแพททย์ 
-หากกลืนกิน ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ 2 แก้วแล้วทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่านแอดติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที่ พร้อมพาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์ 
 
วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่วงจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง อย. / วอส. / 90 / 2549


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ