ทรายเทมีคอล

ทรายเคลือบสารทีมีฟอส1% ยี่ห้อ"เทมีคอล 1 เอสจี"  (TEMECAL 1 SG) 
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เคลือบสาร เทมีฟอส (Temephos) 1%
มี 3  ชนิดคือ 1. บรรจุถัง น้ำหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม
2. บรรจุซองมาตรฐานน้ำหนัก 50 กรัม 1 ถัง บรรจุ 500 ซอง
3. บรรจุซองชา น้ำหนัก 20 กรัม 1 ถัง บรรจุ 1,250 ซอง
ทรายเทมีคอล ทั้ง 3 แบบบรรจุในถังพลาสติกสีขาว
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
- เทมีคอล 1% เอสจี สามารถป้องกันกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพสูง 100% 
 
- เทมีคอล 1% เอสจี เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงพร้อมใช้สูตรสำเร็จเป็นเม็ดทรายเพื่อใช้ควบคุม กำจัดลูกน้ำยุงลาย ใช้ได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอกที่มีการแพร่พันธุ์ 
 
- เทมีคอล 1% เอสจี จะทำลายวงจรชีวิตของยุงโดยฆ่าตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ก่อนจะโตเป็นยุงเต็มวัย 
 
วิธีการใช้และสัดส่วนการเจือจาง 
 
- สำหรับถังน้ำ แจกันดอกไม้ ให้ใช้ เทมีคอล 1% เอสจี 10 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร 
 
- สำหรับสระน้ำ บ่อน้ำและท่อระบายน้ำ ให้ใช้ เทมีคอล 1% เอสจี 5-10 กิโลกรัม ต่อพื้นผิวที่เป็นวงกว้างหนึ่งเฮคเตอร์ 
 
- ผลิตโดยบริษัทที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001 : 2004 
 
- สามารถอยู่ได้นาน 4 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำ 
 
- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.570/2554 


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ