ทรายอะตอม

ทรายอะเบทเคลือบสารทีมีฟอส 1 % เอสจี ยี่ห้อ "อะตอม 1 เอสจี"  ( ATOM 1SG ) 
มี 3  ชนิดคือ 1. บรรจุถัง น้ำหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม
2. บรรจุซองมาตรฐานน้ำหนัก 50 กรัม 1 ถัง บรรจุ 500 ซอง
3. บรรจุซองชา น้ำหนัก 20 กรัม 1 ถัง บรรจุ 1,250 ซอง
ทรายอะตอม 1 เอสจี ทั้ง 3 แบบบรรจุในถังพลาสติกสีขาว
ชื่อละอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์  : Temephos  1% W/W SG 
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายที่ต้นเหตุ ใช้อะตอม 1 เอสจี กำจัดลูกน้ำยุงลาย 
ประโยชน์ : ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย นาย 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะอีก 
วิธีใช้ : 
1. ใส่ในภาชนะน้ำใช้ น้ำทั่วไป ในอัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร หรือ 2 ช้อนชา ต่อน้ำ 140 ลิตร (1 ช้อนชา เท่ากับ 7 กรัม)
2. ใส่ในขาตู้กันมด,แจกัน ใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา
วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง 
คำเตือน : ไม่ควรใช้ อะตอม 1 เอสจี เกินกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในวิธีใช้ 
วิธีแก้พิษเบื้องต้น : 
1. หาก อะตอม 1 เอสจี ถูกผิวหนัง ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที่
2. หากเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำที่สะอาดจำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
3. หากกลืนกิน อะตอม 1 เอสจี ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ 2 แก้วแล้วทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่านแอคติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที่ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ อะตอม 1 เอสจี
เลขทะเบียน อย. /วอส. 305/ 2550 


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ