ดีเฟนเซอร์3

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ดีเฟ็นเซอร์ 3 
 
ดีเฟ็นเซอร์ 3 : วัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ชนิดให้ภูมิคุ้มกันโรค 3 ปี ใช้สำหรับสุนัข แมว โคขกระบือ และอูฐ 
ชนิด วัคซีน : วัคซีนเชื้อตายของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สุนัข แมว โค-กระบือ อูฐ โดยมีอลูมิเนียม "ฮดรอกไซด์เป็นสาร แอดจูแวนท์ 
ข้อบ่งใช้ : ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อสำหรับป้องกันโรคพษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง อายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หากฉีดที่อายุต่ำกว่าสามเดือนให้ฉีดกระตุ้นซ้ำอีกครั้งห่าง 2-4 สัปดาห์ 
ขนาดบรรจุ : 1 โด๊ท ต่อ ขวด/กล่องละ 50 โด๊ส 
ระยะเวลาป้องกันโรค : ภูมิคุ้มกันวัคซีนอยู่ได้นาน 36 เดือน แต่ในพื้นที่ๆมีการระบาดของโรคให้ฉีดทุกปี 
การเก็บรักษาและการขนส่ง : เก็บและขนส่งในอุหภูมิ 2-7 องศาเซลเซียส จนกว่าจะเปิดใช้ และห้ามแช่แข็ง 
อายุสินค้า : 18 เดือนนับจากวันผลิตเมื่อเก็บในอุหภูมิแนะนำ 


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ